My Add

Saturday, 31 December 2011

TNB perkenal perkhidmatan e-Application kepada pelanggan

KUALA LUMPUR, SABTU, 31 Disember, 2011: Tenaga Nasional Bhd (TNB) mengumumkan satu lagi perkhidmatan baru kepada pelanggan berasaskan web melalui sistem e-Application. 

Sistem berkenaan adalah satu aplikasi web yang membolehkan pelanggan memohon bekalan baru tenaga elektrik daripada TNB secara online bertujuan meningkatkan kecekapan proses permohonan bekalan elektrik.

Penggunaan sistem e-Application ini juga dapat membantu pelanggan memantau status permohonan dan pengesanan dokumen secara online pada bila-bila masa, menurut satu kenyataan yang dikeluarkan.

Ini dapat membantu pelanggan mengetahui tindakan susulan jika diperlukan daripada mereka untuk mempercepatkan proses permohonan bekalan baru ini.

E-Application juga mempunyai ciri terbaru iaitu perkongsian maklumat pangkalan data Suruhanjaya Tenaga terhadap kontraktor elektrik berdaftar yang mempunyai lesen yang sah. 

Pengguna juga boleh membuat pilihan kontraktor elektrik melalui sistem ini dan ini mengurangkan risiko menggunakan khidmat kontraktor yang tidak sah, menurut TNB.

Sistem e-application ini akan diguna pakai sepenuhnya Pemaju Perumahan mulai 1 Januari 2012.

Kontraktor elektrik dan juga pelanggan individu boleh menggunakan sistem ini dengan mendaftar secara online melalui https://eapplication.tnb.com.my/Public/Register.aspx

Ketua Pegawai Operasi yang juga Pengarah Eksekutif TNB, Datuk Azman Mohd, berkata sistem berkenaan membantu pemaju menguruskan permohonan bekalan elektrik dengan lebih berkesan dan membantu TNB membuat perancangan awal sistem bekalan yang diperlukan oleh pemaju projek perumahan.

Pemaju Perumahan yang belum berdaftar dengan e-Application boleh mendaftar melalui https://eapplication.tnb.com.my/Public/Register.aspx

Untuk memantau status permohonan untuk projek secara online, pengguna sistem boleh memantaunya melalui https://eapplication.tnb.com.my/Public/ProjectStatus.aspx

TNB turut menyediakan pakar isu khusus di setiap negeri untuk membantu pihak pemaju dan pengguna sistem dalam menangani sebarang isu atau pertanyaan berkaitan e-Application. 

Mereka boleh dihubungi melalui senarai mengikut negeri di https://eapplication.tnb.com.my/Public/SMEList.aspx

Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai e-Application, pengguna boleh menghantarnya ke alamat emel eapplication@tnb.com.my atau hubungi Careline TNB (Pusat Pertanyaan Setempat) di talian 1300-88-5454. - BERNAMA

No comments:

Post a Comment